Uvjeti Korištenja

Ovi Opći uvjeti i uvjeti prodaje primjenjuju se, bez ograničenja ili rezerve, na sve prodaje koje obavlja „Tap to Share“ (u daljnjem tekstu „Prodavatelj“) potrošačima i profesionalnim ili neprofesionalnim kupcima (u daljnjem tekstu „Kupac“) koji žele kupiti proizvode ponuđene na prodaju od strane Prodavatelja (u daljnjem tekstu „Proizvodi“) na internetskoj web stranici https://taptoshare.net (u daljnjem tekstu „web stranica“). Posebno određuju uvjete narudžbe, plaćanja, dostave i upravljanja mogućim povratima Proizvoda koje su naručili Kupci. Ovi Opći uvjeti i uvjeti prodaje mogu se nadopuniti posebnim uvjetima, navedenim na web stranici, prije bilo kakve transakcije s Kupcem. Ovi Opći uvjeti i uvjeti prodaje primjenjuju se isključivo, a posebno se isključuju svi drugi uvjeti, posebno oni koji se primjenjuju na prodaju u trgovinama ili putem drugih distribucijskih i marketinških kanala. Dostupni su u bilo kojem trenutku na web stranici i prevladavaju, ako je potrebno, nad bilo kojom drugom verzijom ili bilo kojim drugim dokumentom koji su u proturječju. Ovi Opći uvjeti i uvjeti prodaje mogu biti predmet naknadnih izmjena, a verzija koja se primjenjuje na kupnju Kupca je ona koja je na snazi na web stranici na dan postavljanja narudžbe. Sve naknadne izmjene ovih Općih uvjeta prodaje su obvezujuće za korisnike web stranice od njihove online objave i ne mogu se primjenjivati na prethodno zaključene transakcije.

Proizvodi ponuđeni na prodaju

Proizvodi ponuđeni na prodaju su oni koji se nude na web stranici. Glavne karakteristike Proizvoda, a posebno specifikacije, ilustracije i pokazatelji dimenzija Proizvoda, predstavljene su na web stranici. Kupac je obvezan pročitati ih prije nego što izvrši narudžbu. Odabir i kupnja Proizvoda isključiva su odgovornost Kupca. Fotografije i grafike prikazane na web stranici nisu ugovorne i ne obvezuju Prodavatelja. Kupac se mora uputiti na opis svakog Proizvoda kako bi saznao svojstva, osnovne karakteristike i rokove isporuke, kao i, u slučaju kontinuirane ili periodične isporuke robe, minimalno trajanje predloženog ugovora.

Trajanje valjanosti ponude proizvoda

Ponude proizvoda ovise o dostupnosti, kako je navedeno prilikom postavljanja narudžbe.

Narudžba

– Kapacitet Kupca

Kupac priznaje da ima potrebni kapacitet za sklapanje ugovora i kupnju Proizvoda ponuđenih na web stranici. Prodavatelj ne može biti odgovoran za bilo koju kupnju koju je izvršio maloljetnik ili odrasla osoba koja to nije sposobna učiniti. Ova odgovornost isključivo je na skrbniku tih nesposobnih osoba.

– Proces narudžbe

Na Kupcu je da odabere na web stranici Proizvode koje želi naručiti, prema sljedećim modalitetima: Postavljanje, validacija narudžbe, plaćanje, potvrda narudžbe. Kupac ima mogućnost provjere detalja svoje narudžbe, njezine ukupne cijene i ispravka mogućih pogrešaka prije potvrde svoje prihvatanja. Odgovornost je kupca provjeriti točnost narudžbe i odmah prijaviti ili ispraviti bilo kakve pogreške. Registracija narudžbe na web stranici vrši se kada Kupac prihvati ove Opće uvjete i uvjete prodaje klikom na odgovarajuće polje i potvrđuje svoju narudžbu. Ova potvrda podrazumijeva prihvaćanje cjelokupnih općih uvjeta prodaje, kao i općih uvjeta korištenja web stranice. Prodaja je konačna tek nakon što se potvrda prihvatanja narudžbe pošalje Kupcu od strane Prodavatelja e-poštom, što se mora poslati bez odgode nakon potvrde plaćanja. Svaka narudžba koju je Kupac postavio, potvrdio i koju je potvrdio Prodavatelj, pod uvjetima i prema metodama opisanim gore, na web stranici predstavlja sklapanje ugovora na daljinu između Kupca i Prodavatelja. U nedostatku dokaza o suprotnom, podaci zabilježeni u računalnom sustavu Prodavatelja čine dokaz o svim transakcijama sklopljenim s Kupcem. Prodavatelj zadržava pravo otkazivanja ili odbijanja bilo koje narudžbe od Kupca s kojim postoji spor oko plaćanja prethodne narudžbe. Kupac može pratiti napredak svoje narudžbe na web stranici.

– Izmjena narudžbe

Jednom kada je potvrđena i prihvaćena od strane Prodavatelja, pod uvjetima opisanim gore, narudžba se ne može mijenjati.

– Otkazivanje narudžbe

Jednom kada je potvrđena i prihvaćena od strane Prodavatelja, pod uvjetima opisanim gore, narudžba se ne može otkazati, osim u slučaju izvršenja pravnog prava povlačenja ili više sile.

Cijene

Proizvodi se isporučuju po cijenama koje vrijede na web stranici, u trenutku kada je narudžba registrirana od strane Prodavatelja. Cijene su izražene u eurima, bez poreza i PDV-a. Cijene uzimaju u obzir moguće popuste koje bi Prodavatelj mogao dodijeliti na web stranici. Ove cijene su čvrste i ne podliježu reviziji tijekom njihovog perioda valjanosti, kako je naznačeno na web stranici, pri čemu Prodavatelj zadržava pravo, izvan tog perioda valjanosti, da ih u bilo kojem trenutku mijenja. Ne uključuju troškove obrade, dostave, transporta i dostave, koji se dodatno fakturiraju, pod uvjetima naznačenim na web stranici i izračunavaju prije postavljanja narudžbe. Ako Kupac zatraži "brzu dostavu" kao način dostave, koji je brži i skuplji od standardnog načina dostave, dodatni troškovi dostave, kako se pojavljuju u trenutku potvrde narudžbe od strane Kupca, u potpunosti su na njegov trošak. Plaćanje koje se traži od Kupca odgovara ukupnom iznosu kupovine, uključujući te troškove.

Uvjeti plaćanja

– Načini plaćanja i prihvaćene metode plaćanja

Cijena se plaća u cijelosti na dan kada Kupac postavi narudžbu, putem sigurne uplate, prema sljedećim metodama: Kreditnim karticama: Bankovna kartica, Visa, MasterCard, American Express, ostale kreditne kartice; Plaćanje kreditnom karticom je neopozivo, osim u slučaju prijevare s karticom. U tom slučaju, Kupac može zatražiti poništenje plaćanja i povrat odgovarajućih iznosa.

– Zakašnjelo plaćanje

Zakašnjelo plaćanje rezultirat će odmahšnjim plaćanjem svih dospjelih iznosa od strane Kupca, bez prejudiciranja bilo koje druge radnje koju Prodavatelj može biti ovlašten poduzeti protiv Kupca u tom smislu. Plaćanja koja izvrši Kupac neće se smatrati konačnima sve dok Prodavatelj stvarno ne prikupi iznose koji duguje. Prodavatelj zadržava pravo, u slučaju nepoštovanja gore navedenih uvjeta plaćanja, da suspendira ili otkaže isporuku narudžbi u tijeku koje je izvršio Kupac. Kupcu se neće naplatiti dodatni troškovi iznad onih koje je Prodavatelj imao zbog korištenja načina plaćanja.

Vremena isporuke

– Standardna dostava. Ovaj način dostave je besplatan. Naručeni proizvod bit će isporučen unutar pet (5) radnih dana od slanja narudžbe.

– Express dostava. Ovaj način dostave zahtijeva plaćanje dodatka od XXX eura. Naručeni proizvod bit će isporučen unutar tri (3) radna dana. Bez obzira na odabrani način dostave, proizvod će biti isporučen na adresu koju je Kupac naveo prilikom narudžbe na web stranici. Isporuka se sastoji od prijenosa fizičkog posjeda ili kontrole Proizvoda na Kupca. Osobito u slučaju nedostupnosti jednog ili više Proizvoda, naručeni Proizvodi bit će isporučeni u jednoj pošiljci. Prodavatelj se obvezuje uložiti sve napore kako bi isporučio naručene proizvode Kupcu unutar navedenih rokova. Međutim, ovi rokovi su navedeni samo kao indikacija. Ako naručeni Proizvodi nisu isporučeni u roku od deset (10) radnih dana nakon indikativnog datuma isporuke, iz bilo kojeg drugog razloga osim nemogućnosti ("Viša sila") ili radi Kupca, prodaja se može otkazati na pismeni zahtjev Kupca. Izneseni iznosi plaćeni od strane Kupca bit će mu vraćeni najkasnije u roku od četrnaest (14) radnih dana koji slijede datum raskida ugovora, uz isključenje bilo kakve naknade ili zadržavanja. U slučaju neusklađenosti isporučenog Proizvoda, Prodavatelj se obvezuje ispraviti ili vratiti novac Kupcu. Prodavatelj snosi rizike prijevoza i dužan je nadoknaditi Kupcu štetu nastalu tijekom prijevoza.

– Isporuke izvan Europske unije

U slučaju isporuke proizvoda izvan Europske unije, troškovi dostave snosi kupac. Trošak dostave bit će izračunat prilikom plaćanja i nije uključen u cijenu proizvoda. Rok isporuke je deset (10) radnih dana od slanja narudžbe. Proizvod će biti isporučen na adresu koju je Kupac naveo prilikom narudžbe na web stranici. Isporuka se sastoji od prijenosa fizičkog posjeda ili kontrole Proizvoda na Kupca. Osobito u slučaju nedostupnosti jednog ili više Proizvoda, naručeni Proizvodi bit će isporučeni u jednoj pošiljci. Prodavatelj se obvezuje uložiti sve napore kako bi isporučio naručene proizvode Kupcu unutar navedenih rokova. Međutim, ovi rokovi su navedeni samo kao indikacija. Ako naručeni Proizvodi nisu isporučeni u roku od dvadeset (20) radnih dana nakon indikativnog datuma isporuke, iz bilo kojeg drugog razloga osim više sile ili radi Kupca, prodaja može biti otkazana na pismeni zahtjev Kupca. Izneseni iznosi plaćeni od strane Kupca bit će mu vraćeni najkasnije u roku od četrnaest (14) radnih dana koji slijede datum raskida ugovora, uz isključenje bilo kakve naknade ili zadržavanja. U slučaju neusklađenosti isporučenog Proizvoda, Prodavatelj se obvezuje ispraviti ili vratiti novac Kupcu. Prodavatelj snosi rizike prijevoza i dužan je nadoknaditi Kupcu štetu nastalu tijekom prijevoza.

– Usklađenost proizvoda

Kupac je dužan provjeriti stanje isporučenih proizvoda. Ima rok od pet (5) radnih dana od primitka narudžbe da putem e-pošte izrazi bilo kakve primjedbe ili reklamacije na neusklađenost ili očiti nedostatak isporučenih proizvoda (na primjer, oštećena ambalaža već otvorena...), uz sve pripadajuće dokumente (fotografije su obavezne). Nakon isteka ovog roka i u nedostatku poštivanja ovih formalnosti, proizvodi će se smatrati usklađenima i bez očitih nedostataka te nikakva pritužba neće biti valjano prihvaćena od strane Prodavatelja. Prodavatelj će refundirati ili zamijeniti, što je prije moguće i o svom trošku, isporučene Proizvode čiji nedostaci usklađenosti, očiti ili skriveni nedostaci, su valjano dokazani od strane Kupca.

Prijenos vlasništva – Prijenos rizika

Prijenos vlasništva Prodavateljevih Proizvoda izvršit će se čim narudžba bude prihvaćena od strane Prodavatelja, čime se materializira suglasnost stranaka o predmetu i cijeni, bez obzira na datum plaćanja i isporuke.

Pravo na povrat

Sukladno važećim pravnim propisima, Kupac ima rok od trideset (30) dana od datuma primitka Proizvoda da ispuni svoje pravo na povrat od Prodavatelja, bez potrebe da navede razlog ili plati bilo kakvu kaznu, s ciljem zamjene ili povrata novca, pod uvjetom da se Proizvodi vrate u njihovoj originalnoj ambalaži i u savršenom stanju u roku od deset (10) radnih dana nakon obavijesti Prodavatelja o odluci Kupca o povlačenju. Povrati moraju biti u svom originalnom stanju i potpunosti (ambalaža, dodatna oprema, upute...) omogućavajući njihovu prodaju u novom stanju, uz priloženi račun za kupnju. Oštećeni, prljavi ili nepotpuni proizvodi neće biti prihvaćeni. U slučaju da se pravo na povrat ispuni unutar navedenog razdoblja, bit će povrat samo cijene kupljenog Proizvoda(a) i troškovi dostave; troškovi povrata Proizvoda(a) snosi Kupac. Povrat novca izvršit će se u roku od četrnaest (14) radnih dana od primitka vraćenog proizvoda od strane Prodavatelja.

Pravna garancija prodavatelja

Proizvodi prodani na web stranici u skladu su s propisima koji su na snazi u Hrvatskoj i imaju performanse kompatibilne s ne-profesionalnim upotrebama. Proizvodi isporučeni od strane Prodavatelja imaju pravo na zakonsku garanciju usklađenosti, bez dodatne naknade, neovisno o pravu na povrat, sukladno pravnim propisima, za proizvode koji su očito neispravni, oštećeni ili ne odgovaraju narudžbi, te zakonsku garanciju protiv skrivenih mana proizlazećih iz nedostatka materijala, dizajna ili izrade koji utječu na isporučene proizvode i čine ih neupotrebljivima, pod uvjetima i prema načinima navedenim u okviru ovih Općih uvjeta prodaje (Garancija usklađenosti / Garancija protiv skrivenih mana). Podsjeća se da Kupac unutar zakonske garancije usklađenosti ima rok od dvije (2) godine od dostave robe kako bi djelovao protiv Prodavatelja. Kupac ima mogućnost izbora između popravka ili povrata plaćenog proizvoda. Kako bi ostvario svoja prava, Kupac će obavijestiti Prodavatelja, pismeno, o neusklađenosti Proizvoda u roku od najviše petnaest (15) dana od dostave Proizvoda ili od otkrića skrivenih mana unutar navedenih rokova i vratiti ili donijeti natrag u trgovinu neispravne Proizvode u stanju u kojem su ih primili sa svim elementima (dodacima, ambalažom, uputama...). Prodavatelj će vratiti, zamijeniti ili popraviti Proizvode ili dijelove pod jamstvom koji se smatraju neusklađenima ili s nedostacima. Troškovi dostave bit će nadoknađeni na temelju obračunate stope, a troškovi povratne dostave bit će nadoknađeni uz predočenje računa. Povrat novca za Proizvode koji se smatraju neusklađenima ili s nedostacima bit će izvršen što je prije moguće i najkasnije deset (10) radnih dana nakon što je Prodavatelj utvrdio neusklađenost ili skriveni nedostatak. Povrat novca izvršit će se putem uplate na bankovni račun Kupca.

Oslobođenje od odgovornosti

  • Oslobođenje od odgovornosti u slučaju nemogućnosti (viša sila). Strane neće biti odgovorne ako neispunjenje ili kašnjenje u izvršenju bilo koje od njihovih obveza, kako je opisano ovdje, proizlazi iz slučaja nemogućnosti (viša sila).

  • Ostali slučajevi neodgovornosti

Prodavatelj neće biti odgovoran u sljedećim slučajevima: neusklađenost s zakonodavstvom zemlje u kojoj se isporučuju proizvodi, što je dužnost Kupca provjeriti; u slučaju zloupotrebe, uporabe u poslovne svrhe, nemara ili nedostatka održavanja s strane Kupca, kao i u slučaju normalnog trošenja proizvoda, nesreće ili više sile. Jamstvo Prodavatelja, u svakom slučaju, ograničeno je na zamjenu ili povrat proizvoda koji nisu u skladu ili su pogođeni nedostatkom.

Osobni podaci

  • Pravo Kupca

Kupac ima, u bilo kojem trenutku, pravo pristupa, izmjene, prigovora, brisanja i prenošenja svih svojih osobnih podataka pisanjem, putem e-pošte i pružanjem dokaza svoje identifikacije, na adresu Prodavatelja, navedenu gore. Validacija narudžbe od strane Kupca implicira prihvaćanje bez ograničenja ili rezervacija ovih Općih uvjeta prodaje.

– Suglasnost za obradu osobnih podataka

Napominjemo da su osobni podaci koje tražimo od Kupca potrebni za obradu narudžbe Kupca i izradu računa, posebno. Kupčevi osobni podaci mogu se koristiti od strane tvrtke za komercijalne promocije. Te podatke može podijeliti s bilo kojim partnerom Prodavatelja odgovornim za izvršenje, obradu, upravljanje i plaćanje narudžbi. Obrada informacija putem web stranice ispunjava pravne zahtjeve u vezi s zaštitom osobnih podataka; informacijski sustav koji se koristi osigurava optimalnu zaštitu tih podataka. Kupac ima, sukladno nacionalnim i europskim propisima koji su na snazi, stalno pravo pristupa, izmjene, ispravka, prigovora, prenosivosti i ograničenja obrade informacija koje se odnose na njega.

– Intelektualno vlasništvo

Sadržaj web stranice vlasništvo je Prodavatelja i njegovih partnera te je zaštićen francuskim i međunarodnim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Svaka potpuna ili djelomična reprodukcija ovog sadržaja strogo je zabranjena i može predstavljati kazneno djelo krivotvorenja.

Prethodne informacije prije sklapanja ugovora – Prihvaćanje Kupca

Činjenica da pojedinac (ili pravna osoba) naručuje na web stranici podrazumijeva potpuno prihvaćanje ovih općih uvjeta prodaje i obveze plaćanja naručenih proizvoda. Kupac izričito priznaje da se koristi bilo kojim suprotnim dokumentom koji nije obvezujući za Prodavatelja u tom slučaju.